Pillow poisťovňa spúšťa od 21. decembra 2023 možnosť povinného zmluvného poistenia pre kolobežky a iné elektrické vozítka v Česku. Vzhľadom na jednotný postup na českom a slovenskom trhu je jasné, ako bude vyzerať jej poistenie na Slovensku v budúcom roku.

Nový zákon o PZP

Slovensko aj Česko zavádzajú nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa PZP. Jedným z dopadov je rozšírenie povinnosti poistenia o nové typy vozidiel, najčastejšie ide o výkonnejšie kolobežky. Po novom bude musieť mať PZP každé vozidlo s vlastným pohonom, ak

  • jeho maximálna konštrukčná rýchlosť je vyššia ako 25 km/h,
  • Jeho maximálna konštrukčná rýchlosť je vyššia ako 14 km/h (do 25 km/h) a jeho prevádzková hmotnosť je vyššia ako 25 kg.

Pripomeňme, že v prípade jednostopových vozidiel je prevádzková hmotnosť definovaná bez vodiča (jazdca) a konštrukčná rýchlosť znamená, že po dosiahnutí danej hodnoty sa elektromotor (napr. kolobežky) vypne a ďalej nepomáha jazdcovi.

Česko si zvolilo cestu úplne nového zákona, ktorý práve prešiel Poslaneckou snemovňou ČR a teraz smeruje do Senátu ČR. Ak všetko pôjde podľa plánu, bude schválený Senátom, podpísaný prezidentom a pravdepodobne v januári uverejnený v Zbierke zákonov. V takom prípade sa povinnosť poistiť nové typy vozidiel v Česku začne 1. marca. Slovensko ide cestou aktualizácie súčasného zákona č. 381 z roku 2001 a Národná rada bude o zmenách hlasovať v priebehu roka 2024.

Kolobežky, jednokolky, elektrické vozítka …

Pillow poisťovňa (ponúka PZP na Slovensku od novembra tohto roku) je prvou poisťovňou v Česku, ktorá spúšťa možnosť poistenia kolobežiek podľa českého zákona. “Od 21. decembra si budú môcť svoje vozidlo poistiť s odloženým začiatkom aj majitelia silnejších kolobežiek, ktoré si vyžadujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti,” uviedol pre médiá Martin Podávka, člen predstavenstva Pillow. “Pillow ponuka je na Slovensku a v Česku čo najviac podobná. Preto už teraz vieme, že hneď po schválení novely zákona na Slovensku rozšírime PZP o dve nové kategórie. Prvú nazývame ‚Kolobežka alebo jednokolka‘ a druhú ‚Elektrické vozidlo bez prihlásenia ‘. Patria sem napríklad vozítka pre seniorov alebo golfové vozíky.

PZP vankúš Pillow poisťovne je už teraz pripravený na druhú novinku spojenú s novelou zákona. Základné limity povinného zmluvného poistenia sú už nastavené na hodnotu podľa nových pravidiel platných po schválení zákona: ak ide o ujmu na zdraví, tak na 6,5 mil. EUR a 1,3 mil EUR pri škode na majetku. “Majitelia vozidiel tak nemusia čakať do budúceho roka a vyššie limity môžu získať s Pillow už dnes,” dodáva Martin Podávka.