Výročné správy bývajú nudné dokumenty plné čísel. Keď sa však porovnajú výsledky a časové rady medzi rôznymi spoločnosťami, nie je núdza o prekvapenia. Ako by dopadol súboj dvoch najzaujímavejších insurtech spoločností z rôznych kontinentov?

Vankúš a limonáda v poistení

Pillow poisťovňa sa na českom trhu objavila koncom roka 2019 a poistenie ponúkla klientom v roku 2020. Americká spoločnosť Lemonade, Inc. začala svoju činnosť koncom roka 2016, teda o tri roky skôr. Rok 2017 bol prvým celým rokom s ponukou poistenia. “Obe poisťovne sa zameriavajú na ponuku retailového poistenia, stavajú na revolučnej digitalizácii všetkých procesov a maximálne sprehľadňujú podmienky poistenia pre svojich klientov,” opisuje Martin Podávka, spoluzakladateľ Pillow a produktový expert. A dodáva: “Odlišnosť oboch spoločností od tradičných poisťovní spočíva v tzv. podielu na zisku. Jeho výpočet je odlišný, ale princíp je rovnaký. V prípade dobrého vývoja poistných udalostí sa poisťovňa zaväzuje podeliť sa o časť zisku s klientmi v prípade Pillow alebo ho poslať na charitu v prípade Lemonade.

Zatiaľ čo prvým produktom spoločnosti Lemonade bolo poistenie majetku, u Pillow to bolo poistenie vozidiel a poistenie domov a bytov sa objavilo na trhu až v treťom roku jej fungovania. Spoločnosť Lemonade ponúkla poistenie vozidiel v dôsledku akvizície poisťovne Metromile. Lemonade aj Pillow ponúkajú revolučné povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie s cenou podľa počtu najazdených kilometrov. Tu je však už zrejmý rozdiel v ponuke: zatiaľ čo Lemonade vyžaduje inštaláciu špeciálneho zariadenia do technického portu vozidla, Pillow našla inovatívne riešenie bez potreby akejkoľvek ďalšej skrinky vo vozidle, čím výrazne znížila náklady na poistenie.

Súboj poisťovní: čísla hovoria jasnou rečou

Porovnateľná účtovná história spoločnosti Lemonade zahŕňa už 7 rokov (2017-2023), zatiaľ čo história spoločnosti Pillow je 4 roky (2020-2023). Marcel Beno, spoluzakladateľ Pillow a procesný architekt, vysvetľuje: “Dva hlavné parametre výkonnosti každej poisťovne sú predpísané poistné (GWP), t. j. koľko peňazí klienti poisťovni ročne pošlú, a hospodársky výsledok, ktorým je buď zisk, alebo strata. Úspešná poisťovňa získava nových a nových klientov, a preto vybrané poistné každý rok rastie. Na začiatku podnikania je každá spoločnosť v strate a snaží sa čo najskôr dostať do zisku efektívnym riadením nákladov.”

* Prepočítané hodnoty zohľadňujú rozdielny HDP jednotlivých krajín, vypočítané ako (GWP alebo zisk) / HDP*10^6. Použitý výmenný kurz CZK/USD: ČNB na konci roka. Zdroj HDP v jednotlivých rokoch: Medzinárodný menový fond, www.imf.org.

V roku 2023 zaznamenali obe poisťovne (rovnako ako v predchádzajúcich rokoch) výrazný prílev klientov. Peniaze získané od klientov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 33 % v prípade Lemonade a o 35 % v prípade Pillow. Súťaž je teda v tomto parametri vyrovnaná a obe poisťovne patria medzi najlepšie poisťovne na svojich trhoch. Rozdiel je však v hospodárskom výsledku.

Zatiaľ čo poisťovňa Lemonade nedosiahla zisk ani po siedmich rokoch činnosti, Pillow poisťovňa dokázala vo svojom štvrtom roku na trhu nemožné: skončila finančný rok v čiernych (kladných) číslach. Jakub Strnad, zakladateľ a CEO Pillow poisťovne, komentuje tento úspech: “Je to skvelý výsledok v porovnaní s celým svetom a najmä s oblasťou fintech a insurtech. Väčšina spoločností sa zameriava na rast a realizované straty pokrýva peniazmi investorov. Stratégie a princípy Pillow ukázali, že férové poistenie môže pre klientov existovať dlhodobo a udržateľne. Je to skvelá správa pre všetkých klientov a akcionárov Pillow zároveň.”