Aby havarijné poistenie skutočne pomohlo motoristom pri škodách, je potrebné venovať pozornosť poistným podmienkam. Ako v článku uvidíme, opäť sa potvrdzuje, že nie nadarmo sa hovorí, že diabol je skrytý v detailoch.

Koľko za škodu dostanem

Havarijné poistenie je bežnou ochranou pre prípad vzniknutej škody na vlastnom vozidle. Zahŕňa predovšetkým samotné poistenie havárie, ďalej napr. stret so zverou, vandalizmus alebo krádež vozidla.

Čo sa stane, ak sa niektoré z uvedených nebezpečenstiev stane realitou? Poisťovňa by mala samozrejme škodu preplatiť. Otázkou je, na koľko škodu ocení. V nasledujúcich príkladoch nebudeme rozoberať spoluúčasť poistníka (počítame s nulovou), tú necháme na nejaké ďalšie rozprávanie.

Pokiaľ sa jedná o čiastočné poškodenie vozidla, poisťovňa klientovi väčšinou zaplatí jeho opravu. Pre ňu sa využijú najčastejšie nové náhradné diely. Ich kvalita a originalita sa môže odvíjať od veku vozidla či zvoleného servisu.

Druhou možnosťou je, že škoda bude posúdená ako totálna. To znamená, že poisťovňa vyplatí poškodenému rozdiel ceny vozidla pred škodou a jeho zvyškov po škode. Pokiaľ teda pôjde o nové vozidlo v hodnote 20 000 eur, ktoré bude úplne zničené, za vrak dostane poškodený napr. 500 eur a zvyšných 19 500 eur mu doplatí poisťovňa. Ak ale bude jeho stroj mať pred škodou cenu len 1 000 eur a po škode 500 eur, dá mu poistiteľ len 500 eur.

Kde sa láme chlieb

Asi už tušíte, ku ktorému kľúčovému parametru smerujeme. Áno, je to definícia totálnej škody, teda dokedy bude škoda ohodnotená ako opraviteľná a odkedy ako totálna. Bežný smrteľník by by mohol mylne predpokladať, že totálna škoda znamená, že auto je na šrot a čiastočná, že je poškodené iba trochu.

Poisťovne to ale vidia inak. Pre nich väčšinou totálna škoda znamená, že náklady na opravu by prevýšili určitú časť hodnoty vozidla pred škodou. Ak teda vlastníte auto v hodnote 20 000 eur, poisťovne vám môžu preplatiť opravu až do tejto výšky. Ak je ale hodnota auta len 1 000 eur, tak fakt, že žiadny z poisťovateľov za opravu nedá viac ako túto sumu, má za následok, že totálnou škodou môže byť aj banálna preliačina dverí. Ako sme si povedali, ceny opráv vo všeobecnosti kalkulujú s novými náhradnými dielmi. Poisťovňa teda klientovi oznámi, že má totálnu škodu, aj keď jeho auto bude jazdiť v podstate ďalej ako predtým.

V čom sa poisťovne líšia

Najpodstatnejším rozdielom medzi poisťovňami je v tomto prípade časť hodnoty vozidla, do ktorej počítajú škodu ako čiastočnú, resp. opraviteľnú. Že by to mala byť vždy celá hodnota vozidla (teda 100 % ceny pred škodou)?

Nič nie je ďalej od pravdy. Takto férovo totiž na slovenskom trhu postupujú len dve poisťovne z tých, ktoré sú združené v rámci Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Jednou z nich je Pillow poisťovňa, najnovší poisťovateľ na Slovensku. U ostatných spoločností nájdeme raz 80 %, raz 85 % a päť poisťovní sa zastaví na 90 %.

Aký je v tom rozdiel? Často môže byť zásadný, ako ukazuje nasledujúca tabuľka:

Hodnota vozidla v okamihu pred poistnou udalosťou 1 000 € 2 000 € 4 000 € 8 000 € 12 000 €
Koľko najviac zaplatí za opravu poisťovňa s parametrom 100% hodnoty 1 000 € 2 000 € 4 000 € 8 000 € 12 000 €
Koľko najviac zaplatí za opravu poisťovňa s parametrom 90 % hodnoty 900 € 1 800 € 3 600 € 7 200 € 10 800 €
Koľko najviac zaplatí za opravu poisťovňa s parametrom 80 % hodnoty 800 € 1 600 € 3 200 € 6 400 € 9 600 €

Napríklad Pillow poisťovňa teda desaťtisícovú opravu na aute v hodnote 12 000 eur zaplatí, poistné podmienky neobsahujú obmedzujúci parameter. Iný produkt s parametrom 80 % hodnoty vozidla pred škodou ale vezme túto hodnotu pred škodou, odpočíta hodnotu po škode a zákazníkovi vyplatia len tú. Nezávisle od spôsobu následnej opravy majiteľom.

Pri výbere kvalitného havarijného poistenia je potrebné sa sústrediť na dôležité parametre a ustanovenia podmienok ohľadom tzv. totálnej škody medzi ne jednoznačne patria. Hodnoty nižšie ako 100% znamenajú vždy viac starostí pre poisteného a menšie vyplatené poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.