Pillow poisťovňa má dôvod na veľkú oslavu! Presne 6. júna 2024 prekročila veľkosť jednej miliardy českých korún. Len o pár dní skôr (21. mája) dosiahol úhrnný objem vyplatených škôd klientom rovnakú miliardovú métu.

Miliardový dôkaz dôvery klientov

Veľkosť každej poisťovne sa meria pomocou hodnoty jej poistného kmeňa. Význam tohto ukazovateľa vysvetľuje Jakub Strnad, zakladateľ Pillow a CEO Pillow poisťovne. „Poisťovňa spočíta hodnotu ročného poistného na všetkých platných zmluvách k danému dňu a celkový súčet je práve hodnota poistného kmeňa.

Keď Pillow poisťovňa v roku 2020 začínala ponúkať svoje poistenie, bola hodnota poistného kmeňa prakticky nulová. „Počas 4,5 roka sme získali dôveru 200 tisíc klientov a vyrástli o jednu miliardu korún. Okrem rýchlosti rastu je tu ešte jedna unikátnosť,“ upozorňuje Jakub Strnad. „Pillow poisťovňa toto celé dokázala iba s tromi produktmi: poistenie vozidiel, majetku a osôb. Jednoduchosťou produktového portfólia a extrémnou efektívnosťou celej prevádzky sa úplne vymykáme v porovnaní nielen v Česku a Slovensku, ale aj v Európe.

Miliardový dôkaz férovosti poisťovne

V máji zaznamenal likvidačný systém Pillow aj druhý miliardový míľnik. Celková suma vyplatená klientom za vzniknuté škody od roku 2020 prekročila jednu miliardu. Marcel Beno, spoluzakladateľ Pillow a procesný architekt prezradil, ktorá škoda v sebe obsahovala vyplatenú miliardovú korunu: „Jednalo sa o škodu na majetku v byte v osobnom vlastníctve vzniknutú únikom vody. Teda nejde o žiadne prekvapenie, vodovodné škody sú najčastejšou riešenou škodou v poistení bytov a domov.“

Miliarda v poistnom kmeni a vo vyplatených škodách doplnila úspech minulého roku, kedy Pillow poisťovňa prvýkrát dosiahla vyrovnané hospodárenie a účtovný rok zakončila „čiernou nulou“ (s nízkym, ale kladným ziskom). Jakub Strnad zhodnotil všetky tri úspechy dosiahnuté v krátkom časovom rozmedzí: „Jedná sa o unikátny výsledok v porovnaní s celým svetom a najmä s fintech a insurtech oblasťou. Stratégia a princípy Pillow ukázali, že férové ​​poistenie môže pre klientov existovať dlhodobo a udržateľne a prinášať hodnotu klientom aj akcionárom.