Spoluúčasť je pri havarijnom poistení vozidiel vhodným nástrojom, ako upraviť cenu poistenia. Čím vyššie finančné zapojenie klienta do škôd, tým nižšie poistné. Pri tejto optimalizácii je však potrebné dbať na výšku rezervy, ktorou klient disponuje.

Percentuálna spoluúčasť je nevhodná

Ešte niekoľko rokov dozadu bolo na celom trhu samozrejmé, že spoluúčasť pri poistení vozidiel sa stanovovala ako určité percento z poistného plnenia, najmenej však daná pevná čiastka. Hoci aj dnes sú poistné zmluvy s touto spoluúčasťou na trhu bežné, pre klientov je zjavne nevhodná. Spoluúčasť by totiž mala korešpondovať s výškou rezervy, ktorú má klient pre neočakávané udalosti. A tá sa podľa výšky škody rozhodne nemení.

Pokiaľ by mal klient rezervu 300 €, auto za 30 000 € a spoluúčasť klasicky „5 %, min. však 150 €“, tak pri akejkoľvek škode nad 6 000 € by doplácal viac ako svoje pripravené tri stovky. Pri totálnej škode by jeho spoluúčasť dosiahla dokonca päťnásobok jeho dostupnej rezervy, čo by sa prejavilo nielen klientovými finančnými problémami, ale aj jeho stratou dôvery v poistenie či poisťovacieho poradcu.

Preto jednotlivé poisťovne postupne prichádzajú ako s alternatívou s ďaleko férovejšou spoluúčasťou vyjadrenou pevnou čiastkou. Jednou z poisťovní, ktorá má v ponuke dokonca iba fixnú spoluúčasť, a nie tú premenlivú, je Pillow poisťovňa.

Výška spoluúčasti podľa potrieb

Z pevných spoluúčastí je následne potrebné zvoliť takú, ktorá najlepšie zodpovedá potrebám klienta. Pokiaľ patrí zákazník medzi šťastných majiteľov luxusných športových vozidiel a kvôli „pár“ eurám nechce tráviť čas komunikáciou s poisťovňou, je úplne v poriadku ponúknuť mu spoluúčasť na havarijnom poistení aj 600 €. Takto vysoká spoluúčasť nie je v ponuke každej poisťovne, ale napríklad Pillow poisťovňa ju klientom ponúka. Vyššia spoluúčasť prináša veľmi zaujímavé zľavy na poistnom, čo môže byť aj pre majiteľov áut v hodnote malého domu vítanou úsporou.

Pre bežnejších zákazníkov je vhodné vyberať spoluúčasti klasicky vo výške 150 € alebo 300 €. Tieto čiastky by mali núdzovým rezervám väčšiny majiteľov áut zodpovedať.

Ide to aj bez spoluúčasti

Pokiaľ je klientova rezerva na neočakávané prípady ešte nižšia alebo zákazník patrí medzi smoliarov s častými nehodami, je tu alternatíva nulovej spoluúčasti. Pillow poisťovňa ju prináša pre všetky havarijné poistenia, pri ktorých nemôže klient vznik poistnej udalosti ovplyvniť vôbec alebo len minimálne. Ide o poistenie stretu so zverou, poškodenie zaparkovaného vozidla zvieraťom, prírodné udalosti, ako sú krúpy, a tiež krádež vozidla. Za drobný príplatok majú zákazníci Pillow istotu, že pre škody, ktorým nemôžu zabrániť, nemusia platiť žiadnu spoluúčasť.

Z vyššie uvedeného je vidieť, že ponuka výšky spoluúčasti je na slovenskom trhu skutočne rozmanitá, nie každé riešenie je ale vhodné pre klientov. Základom je vyhnúť sa percentnej spoluúčasti, fixnú spoluúčasť nastaviť podľa finančnej rezervy klienta a ako bonus je možné pridať nulovú spoluúčasť. Pokiaľ je určená najmä pre nízkofrekvenčné škody, je navýšenie ceny minimálne a ich ukazovateľ cena/výkon hrá v prospech klienta.