Pillow spúšťa prevádzku! Vytvorila najjasnejšie a najférovejšie poistenie vozidiel. Vracia peniaze za každý nenajazdený kilometer a dáva podiel zo zisku poisťovne všetkým klientom.

Poistenie s priateľským prístupom ku klientom

Poisťovňa Pillow je značka poistenia, ktorá vznikla premenovaním inej poisťovne. Tá ako prvá na svete ponúkla klientom spravodlivý systém hospodárenia s obmedzením nákladov poisťovne a podielom na zisku pre všetkých klientov. Tento férový princíp zostáva zachovaný aj do budúcna. Poisťovňa sa zároveň rozhodla uskutočniť významné zmeny, ktoré okrem zmeny názvu zahŕňajú aj otvorenie sa všetkým klientom, úplne nový rozsah poistenia a ďalšie zjednodušenie života klientov vďaka moderným technológiám.

Vankúš ako symbol pohodlia a bezpečia

Nový názov poisťovne vysvetľuje jej zakladateľ a vizionár Jakub Strnad: „Chceme sa odlíšiť od inštitúcií, ktoré dávajú pocítiť svojim klientom ich bezvýznamnosť pre svoju vlastnú veľkosť. Nedomnievame sa, že vzťah medzi poisťovňou a klientom musí byť nerovný. Naopak veríme v spravodlivosť, a preto našu značku posúvame na osobnú úroveň, ktorá je pre poisťovníctvo taká netypická. Zvolili sme vankúš ako symbol príjemnosti, komfortu, ale aj ochrany, ktorý tlmí dopady nečakaných situácií.”

Revolučné poistenie auta s cenou za kilometer

Prvým z nového radu produktov je poistenie vozidiel. Jeho konštrukcia vychádza zo skúseností a požiadaviek klientov za posledných 20 rokov. Keďže potreby každého klienta sú individuálne, poistenie sa skladá z 10 samostatných častí nazývaných vankúše. Každý klient si ich môže ľubovoľne kombinovať a vyberať, nikto nie je nútený vyberať si len z niekoľkých pevne stanovených balíkov a kupovať zbytočné časti, ktoré nepotrebuje.

Nové vankúše sú skutočne nadupané a chránia klientov zo všetkých strán. Medzi najobľúbenejšie vlastnosti bude iste patriť automatické určenie ceny vozidla poisťovňou (klient tak nebude riskovať obvyklé sankcie za stanovenie nesprávnej ceny z dôvodu tzv. podpoistenia), neobmedzené poistenie všetkých skiel vozidla alebo poistenie obstarávacej ceny nových vozidiel na ľubovoľnú kombináciu vankúšov. „Aj keď si vodič poistí svoje nové auto len pre prípad krádeže bez ostatných častí havarijného poistenia, v prípade odcudzenia mu vyplatíme toľko, koľko ho stálo nové auto. Výplatu novej ceny vozidla ako jediná poisťovňa nepodmieňujeme dojednaním toho najkomplexnejšieho variantu havarijného poistenia,“ upozorňuje Martin Podávka, spoluzakladateľ poisťovne.

Revolučný na slovenskom trhu je aj prístup k tvorbe cien poistenia. Pillow štandardne zohľadňuje bezškodový priebeh svojich klientov, ale zohľadňuje aj počet najazdených kilometrov. Unikátne je stanovenie ceny za každý kilometer mimo predpokladaného ročného nájazdu. Marcel Beno, spoluzakladateľ a matematický expert hovorí: „Každý klient vopred presne vie, koľko mu poisťovňa preplatí, ak bude jazdiť menej a naopak. To, čo klienti vedia už desaťročia pri platení za elektrinu, vodu alebo plyn, sa konečne dostalo aj do poistenia.“ Úplnou novinkou na slovenskom trhu je aj zľava, ktorá spravodlivo zohľadňuje nižšie riziko poškodenia garážovaných vozidiel v prípade krádeže, vandalizmu alebo živelných udalostí.

Jednoduchosť a zrozumiteľnosť v každej vete

Klienti oprávnene vnímajú poistenie ako zložitý produkt s nezrozumiteľnými podmienkami, jazyk prevažnej väčšiny poistných podmienok je zložitý, plný odborných a právnych termínov. Podmienky sú rozsiahle a spolu so všetkými povinnými dokumentmi majú 50 a viac strán hustého textu. Výluky bývajú uvedené na viacerých miestach a pochopiť všetky vlastnosti produktu je pre bežného spotrebiteľa prakticky nemožné.

Pillow poisťovňa revolučne zjednodušila podmienky poistenia, sú bez nezmyselných výluk a skrytých háčikov a podmienok. Samotná poistná zmluva s prehľadom všetkých dôležitých parametrov je klientovi k dispozícii len na 2 stranách formátu A4 a poistné podmienky majú len 9 strán. Na pochopenie stačí základné vzdelanie, a nie právnický titul, ako je to bežné v poisťovníctve. „Vytvorili sme prvé poistenie, ktorému klienti skutočne rozumejú. Je predsa normálne podpísať zmluvu, ktorú som si prečítal a súhlasím s ňou. Nič podobné doteraz nebolo pre bežného spotrebiteľa možné. Toto je skutočná klientska revolúcia,“ hovorí Martin Podávka, ktorý má v Pillow na starosti spokojnosť klientov.

Moderné technológie šetria klientom čas aj peniaze

Poisťovňa je od začiatku budovaná ako technologický líder v oblasti poisťovníctva. Prvé praktické výhody sú klientom k dispozícii od začiatku predaja nového poistenia vozidiel. Štandardnú prvotnú prehliadku poisteného vozidla nahrádza fotografovanie vozidla v mobilnej aplikácii, ktoré dokáže vykonať každý klient do 5 minút. Netreba plánovať a navštevovať kontrolné miesto ani čakať na príchod technika na dohodnuté miesto. Pomocou aplikácie môže klient tiež ľahko odoslať raz ročne počet najazdených kilometrov. Celé fotografovanie netrvá dlhšie ako 1 minútu.

Aplikácia je voľne dostupná v obchode s aplikáciami a každý, kto má záujem o Pillow poistenie, si môže sám vyskúšať, ako jednoducho sa dá odfotiť vozidlo alebo tachometer.