Pillow poisťovňa - dokumenty

Doteraz boli pre komplexné poistenie vozidla potrebné dve rôzne poistné zmluvy. Jedna obsahovala PZP a druhá havarijné poistenie. Tento postup mal mnoho nevýhod a našťastie je už v moderných poisťovniach minulosťou.

Trend je jasný: jedna zmluva

Jedna zmluva na PZP a druhá na havarijné poistenie – presne takto vyzerala bežná situácia pred 10 rokmi v Česku a pred 2 rokmi na Slovensku. Hoci klienti chceli od poisťovní jednoduchosť, staré systémy a procesy často neumožňovali poisťovniam vyhovieť potrebám klientov. “Teraz sa trend zmenil aj na Slovensku a Pillow poisťovňa s radosťou pomáha ukončiť obdobie dvoch zmlúv,” hovorí Martin Podávka, spoluzakladateľ Pillow poisťovne. “Od začiatku existencie Pillow poisťovne našich klientov nezaťažujeme povinnosťou uzatvárať dve zmluvy na poistenie vozidla, ale pre všetky požiadavky našich klientov stačí jedna zmluva.” Vankúšové poistenie auta totiž vďaka svojej modernej konštrukcii umožňuje poistiť PZP, havarijné poistenie alebo kombináciu oboch.

Jednoduchosť a úspora peňazí

Niektorí klienti si neuvedomujú, že dve zmluvy znamenajú viac starostí a často aj vyššie poistné. “Ak poisťovňa dokáže poistiť všetko v jednom produkte, má nižšie náklady a môže svojim klientom ponúknuť nižšiu cenu,” prezrádza Marcel Beno, procesný architekt a spoluzakladateľ poisťovne Pillow.  “Zároveň sa pri dvoch zmluvách môže stať, že ľudia za niektoré poistné krytie zaplatia dvakrát, napr. majú asistenčné služby v oboch zmluvách alebo doplnkové poistenie pre prípad stretu so zvieraťom je zdvojené s havarijným poistením. V Pillow poistení sa nič také nestáva a zákazníci nikdy neplatia dvakrát za jednu vec,” dodáva Marcel Beno. K zjednodušeniu dochádza aj pri platení poistenia: jedna zmluva si, samozrejme, vyžaduje len jednu platbu a nie je potrebné pamätať si rôzne termíny splatnosti poistného.

Jednoduché dojednanie a úprava zmluvy

Spoločná zmluva pre PZP a havarijné poistenie zjednodušuje klientom život nielen pri dojednávaní alebo ukončovaní poistenia. Zmeny je možné vykonať kedykoľvek počas trvania poistenia, napríklad pridať alebo zrušiť havarijné poistenie. Jednoduché je aj nahlasovanie poistnej udalosti. Ak majiteľ poisteného vozidla spôsobí škodu, môže ju nahlásiť z PZP a havarijného poistenia súčasne jedným telefonátom.

V poistení majetku by nikoho nenapadlo uzatvárať dve poistky – jednu na poistenie domu alebo bytu a druhú na poistenie zodpovednosti za škody vyplývajúce z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti. A presne takýto komplikovaný postup zvyknú poisťovne vyžadovať od svojich klientov v prípade poistenia auta,” porovnáva situáciu Martin Podávka, spoluzakladateľ spoločnosti Pillow, a dodáva: “Klientom odporúčame využiť moderné produkty a pri najbližšej príležitosti aktualizovať poistenie auta a zjednotiť všetko do jednej zmluvy. Spolu s ďalšími efektmi tak môžu ušetriť až 35 % zo súčasnej ceny.”