Nebojte sa, cena poistenia vozidla podľa kvality vodičských schopností zostane ešte dlho. V priebehu nasledujúcich 5 rokov však z poistných podmienok zmiznú tabuľky so stupnicou bonus-malus (BM). Logických dôvodov na zmenu je hneď niekoľko. Najťažšie však bude vysvetliť klientom, prečo niečo, na čo boli v posledných rokoch zvyknutí, už nie je v poistných podmienkach. Možno vám pomôže tento článok.

Systém bonus-malus

V populárnych článkoch je systém bonus-malus vysvetľovaný zhruba takto: poisťovňa rozdelí všetkých vodičov do niekoľkých skupín (tried) podľa ich schopnosti bezpečne viesť vozidlo (rizikovosti). Čím vyššia trieda, tým bezpečnejší vodič a tým vyššia zľava (tzv. bonus). A naopak, čím viac nehôd, tým vyššia cena vďaka prirážke (tzv. malus). Poistník sa pohybuje medzi triedami podľa vopred stanovených pravidiel: za určitý počet najazdených mesiacov postúpi do lepšej triedy, naopak každá nehoda mu z najazdených mesiacov odpočíta a výsledkom môže byť zostup do nižšej triedy a teda strata zľavy alebo dokonca účtovanie prirážky.

Stanovenie pravidiel prechodu medzi triedami, výška zliav a prirážok pre jednotlivé triedy a ďalšie vlastnosti systému BM sú plne v kompetencii poisťovne. Múdrejší systém lepšie odrážajúci rizikové správanie klientov je konkurenčnou výhodou a umožňuje poisťovni lepšie stanoviť cenu. Nepochopením je tak názor – sťažnosť, že každá poisťovňa má iný systém. Dobrá správa pre kritikov rozdielov: požadovanú jednotnosť zabezpečí budúcnosť – poisťovne nebudú “jednotne” vykazovať tabuľky BM. Prečo?

Dôvod 1: matematici už vedia

Popísaný historický systém BM sa zrodil v čase, keď neexistovali osobné počítače a všetky výpočty sa (nielen) v poisťovníctve robili na papieri. Preto asi neprekvapí, že systém BM musel byť jednoduchý aj za cenu, že nezodpovedal skutočnej rizikovosti klientov. Jeden príklad za všetky: dáta ukazujú, že pokiaľ určitý segment vodičov nemal v posledných 5 až 6 rokoch nehodu, patrí medzi najlepších vodičov a zaslúži si najnižšiu cenu, hoci v rámci štandardnej stupnice sú ešte len „uprostred“. To je ale len špička ľadovca: súčasné počítačové modely sú schopné oveľa lepšie spočítať rizikovosť, ktorú nemožno popísať tradičnou tabuľkou BM. Pokiaľ poisťovňa chce čo najlepšie určovať cenu poistenia, má jedinú možnosť: prestať používať tabuľky BM.

Dôvod 2: ďalšie parametre sa hlásia o slovo

Existujú aj ďalšie poistné parametre, ktoré sa v dobe trvania poistenia vyvíjajú a ktoré poisťovne novo zohľadňujú pri výpočte ceny pri obnove poistenia. Ide napríklad o vek, platobnú morálku alebo počet najazdených kilometrov. V cene je možné (nutné) zohľadniť aj vývoj trhového prostredia, správanie konkurentov alebo zmenu klímy (naozaj zimy už nie sú, čo bývali). Z tohto pohľadu sa tabuľky BM zrazu zdajú ako veľmi naivný spôsob určovania ceny na budúci rok.

Dôvod 3: tabuľky BM vzbudzujú falošné očakávania

Aj keby poisťovňa vo výpočte poistného na ďalší poistný rok nezohľadňovala žiadny z vyššie uvedených vplyvov, na jedno ohľad brať musí: rast výšky škôd. Priebežne rastú náklady na opravu vozidiel (cena práce aj náhradných dielov) a špeciálne v povinnom zmluvnom poistení sa zvyšujú priznané odškodnenia za spôsobené škody. Akonáhle poisťovňa v novom poistnom zohľadní rast nákladov, ihneď dôjde k nesúladu reality a očakávania klienta. Pokiaľ klient mal v poistných podmienkach tabuľku BM a nemal nehodu, automaticky očakával pokles poistného, napr. o 5 %. Namiesto zlacnenia mu poisťovňa poslala faktúru o 3 % vyššiu ako predchádzajúci rok a jediným výsledkom je nepochopenie a rast nedôvery.

Odstránenie tabuliek BM môže tento problém vyriešiť. Je potrebné od začiatku nastaviť očakávania klienta inak: poisťovňa na začiatku poistenia stanoví cenu a potom zakaždým znova na výročie. V novej cene férovo zohľadní nielen doterajší bezškodový priebeh, ale aj mnoho ďalších racionálnych parametrov. A na klientovi je, či cenu bude akceptovať, alebo (napríklad za pomoci svojho poradcu) prejde k inej poisťovni. Presne tak to funguje už dnes, iba existencia BM tabuliek niekedy zakrývala skutočný stav vecí.

Štatistika na koniec

Pokiaľ sa pozrieme do Česka na 10 najdôležitejších poisťovní v povinnom ručení, výsledok je jasný. Väčšia časť poisťovní (6) už zastarané bonusové tabuľky v podmienkach neuvádza. A za 5 rokov môžeme odhadnúť úplný koniec tabuliek BM. Už dnes ale prosím prepíšme učebnice a články a nepíšme nepravdivo „Každá poisťovňa má preto vo svojich poistných podmienkach uvedené, akú zľavu za určitý počet mesiacov na poistení vozidla získate.“ Už to dávno nie je pravda.