Všetko sme zjednodušili,
ale niektoré informácie a dokumenty tu skrátka byť musia. Pokiaľ vás budú zaujímať, nájdete ich vždy tu.

Pillow

Povinne zverejňované informácie

Sťažnosti alebo pochvaly

Robíme maximum pre spokojnosť všetkých našich klientov. Aj preto budeme radi, ak nám dáte vedieť, keď sa niečo nepodarí alebo keď s niečím nie ste spokojní. To môžete urobiť pomocou e-mailu staznost@mypillow.sk, telefonicky a prípadne aj písomne na našu adresu. A pokiaľ vám niečím urobíme veľkú radosť, podeľte sa o to na pochvala@mypillow.sk. Ďakujeme!

Sťažnosť môžete tiež podať k Českej národnej banke (dohliada na poisťovne) so sídlom Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 alebo e-mailom na adresu podatelna@cnb.cz.

Mimosúdne riešenie sporov

Ak by sme sa nedokázali dohovoriť, nemusíme hneď na súd. Mimosúdne to môžeme skúsiť vyriešiť cez Českú obchodnú inšpekciu alebo Kanceláriu ombudsmana Českej asociácie poisťovní z.ú.

Povinne zverejňované výkazy